På vegne av alle medlemmer innen handel- og servicebedrifter i Rissa sentrum vil vi takke innbyggere og besøkende som har gjort 40.000 kundekjøp av varer og tjenester her i november! 40.000 er samlet antall kunder butikker og tjenester i sentrumskjernen har hatt utenom dagligvare og verksted. Dere sørger for at det ble omsatt for ca. kr 460 millioner i 2022 og bidrar til å ivareta 300 arbeidsplasser innen handel. Hvis vi føyer til øvrige næringer som er etablert i sentrum er omsetningen ca. 800 millioner og 400 ansatte. Det gir en fin skatteinngang i en kommuneøkonomi.

I alle våre kommuner har vi som satsingsområde god sentrumsutvikling. I Indre Fosen sitt tilfelle gjelder det i hovedsak Rissa sentrum, og et sterkt Rissa sentrum går ikke på bekostning av etableringer eller lokalsenter andre steder. En næringsdrivende vil etablere seg der de finner det markedsmessig fornuftig å være ut fra kundegrunnlag og aktivitet. Og aktivitet avler aktivitet, særlig i handel og servicebransjen. Derfor er det viktig å styrke også denne bransjen i en sterk klynge av handel, service og private og offentlige tjenester.

Rammevilkårene for å legge til rette for til denne næringen er, flere boliger, nok og riktig næringsareal, gode kollektiv- og parkeringsmuligheter og en satsing på et mer attraktivt sentrum sammen med de private grunneierne og næringsdrivende. Grep som gjør at handel og servicenæringen har gode muligheter for utvikling og bedre lønnsomhet i en marginal bransje.

Vi takker for tilliten til innbyggere, besøkende og kommunen som bruker lokalt næringsliv og bidrar positivt til dette kretssystemet. Særlig før jul når vi åpner lommeboka litt ekstra, men det gjelder absolutt hele året! Først og fremst håper jeg at du bruker lokalt næringsliv fordi du får det du trenger og god service. Og skal vi beholde de bedriftene vi har, og jobbe for et enda bredere utvalg trenger vi at du bruker de lokale tilbudene slik at de er her i morgen og dagen etter det. Det gjelder handel og service, men også bruk av lokale håndverkere, restauranter og nærbutikker. Det lønner seg i en større sammenheng. Det bidrar til å sikre og skape arbeidsplasser, et bredere utvalg, skatteinngang til kommunen, et levende lokalsamfunn og at flere vil tørre å satse.

Ingunn Rokseth, NiT Indre Fosen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen