Våre handlevaner endrer seg stadig. Og med det så endres også tilbudet, noe vi merker godt i distrikts-Norge. Mange steder er faghandelen nesten borte. Og innen dagligvare så er det kjedemakta som rår. Det stilles tøffe krav til volum og omsetning for den som skal livnære seg som kremmer og kjøpmann.

Vi har over tid sett nærbutikker forsvinne i tur og orden. Veien for å kjøpe vårt daglige brød har for mange blitt lang. Og det er ikke sånn at alle bare kan sette seg bak rattet og kjøre langt av gårde for å fylle opp kjøleskapet.

Hver bygd og grend trenger en møteplass. Når andre steder er borte, så er kanskje nærbutikken det siste som står med åpne dører. Men også her er man avhengig av å drive butikk, bokstavelig talt. Det må være lønnsomt. Kommunal- og regionaldepartementet har satt sammen et program som har som mål å styrke nærbutikker i distriktene gjennom å legge til rette for at de også blir sosiale møteplasser.

I Roan har man fått en positiv utvikling gjennom Merkur-programmet. Takket være prosjektmidler har det blitt etablert tilbud som skaper trivsel og samling. Utfordringen framover kan bli å sørge for en kontinuitet i det som allerede er satt i gang, men så langt ser det ut som man er på et spor som kan bidra til både samhandling og samhold. Og, kanskje være et bidrag til at nærbutikken kan ha ei bedre framtid!

Skjalg Ledang, redaktør i Fosna-Folket.