Fosna-Folket - avisa for alle fosninger

Velkommen til Fosna-Folkets hjemmeside!

Sjuendeklassingenr ved Åsly skole i Rissa under fylkesfinalen i «Vis med Avis» i april 2014. 

Fosna-Folket trykkes i dag på Orkanger. 

Fosna-Folket ble startet i kjelleren hos Ada Schwabe Einarsen. 

Dagens redaktør Alexander Killingberg. 

Fosna-Folket anno 1964. 

Fosna-Folket anno 1991. 

Om avisa

Fosna-Folket er lokalavis for sju kommuner på Fosenhalvøya i Trøndelag: Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord, Roan og Osen.

Avisa kommer ut to dager i uka: tirsdag og fredag. Opplaget er på 6595 eksemplarer, og vi har 19.000 lesere på papirutgaven (Kilde: MBL/Norsk Gallup). Vårt mål er å være den beste formidler av lokal informasjon om og for fosninger. Avisas hovedkontor ligger på Brekstad i Ørland kommune.

I tillegg har vi et avdelingskontor i Rissa sentrum.

Husstandsdekning: Ørland 65 prosent, Bjugn 62 prosent, Rissa 55 prosent, Åfjord 59 prosent, Roan 42 prosent, Osen 22 prosent og Leksvik 17 prosent.

Avisa saster også mye på digitale plattformer, og har i dag rundt 6000 daglige unike brukere på web og 5000 på mobil.

Fosna-Folket fram til i dag

Fosna-Folket ble startet i kjelleren hos Ada Schwabe Einarsen og ektemannen Jan Einarsen på Brekstad i 1964, med Ada som redaktør og Jan som disponent.

SE OGSÅ: Derfor startet Ada Schwabe avis på Fosen

Det skjedde i et tiår da Fosen var i sterk utvikling. Dagens riksveinett ble lagt på denne tida, dagens kommunegrenser kom på plass og næringslivet var i en rivende utvikling. I begynnelsen kom avisa ut en gang i uka i fullformat. Stjørdalens Blad sto for trykkingen.

I 1967 flyttet ekteparet Einarsen til Botngård i Bjugn, og avisa fulgte med. Her ble hovedbasen fram til den returnerte til Brekstad igjen i 1989, hvor vi fortsatt har vårt hovedkontor.Gjennom hele 60-tallet lå Fosna-Folkets opplag på i overkant av 2000 eksemplarer. Først i 1976 passserte den 3000. I 1982 ble 5000-grensen passert.

I 1968 gikk man over til to utgivelser i uka, senere ble dette utvidet til tre utgivelser som i dag. I 1971 skjedde omleggingen til tabloidformat, som siden er beholdt.

I 1985 og 1986 trakk ekteparet Einarsen seg ut av det daglige arbeidet, og avisa ble omgjort til et aksjeselskap. Senere kjøpte Adresseavisen aksjene, slik at Fosna-Folket AS i dag er en del av konsernet Adresseavisen og Polaris Media. Fosna-Folket hadde i mange år eget trykkeri, men de siste årene har avisen blitt trykket ved Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.

De redaksjonelle sidene blir produsert på Brekstad, og overføres via telenettet. Annonsesidene blir produsert på Heimdal.

16 er i dag ansatt i avisa fordelt på 15 årsverk.

Fosna-Folket anno 2014. 

Om avisa