Det er Mona Rømma i Inderøy som har sendt oss bildet over som viser en tiur - og i front har vi Arve Hojem, også han Inderøy.

– Dette var sikkert en hormonforstyrret tiur, da han fløy ikke av sted da vi nærma oss, forklarer Mona Rømma.

Storfugl, med det vitenskapelig navnet Tetrao urogallus, er den største arten i hønsefuglfamilien. Hannen, tiur, kan bli bortimot 90 centimeter lang og veie opptil 6 kilo, ifølge Wikipedia.

Hunnen, røy, blir betraktelig mindre. Storfuglen finnes utbredt i skogsområdene over hele landet og livnærer seg hovedsakelig på frø og plantedeler, særlig fra furu, men foretrekker bær og urter i sommer­halvåret. En tiur kan bli opptil 20 år gammel.