Dødsing trakk mange til den nye svømmehallen: Ooo!

foto