Har fått vernestatus: – Nå skal det gjennomføres et systematisk arbeid med å sette ferga i stand

foto