En av de første plassene vi kjøres til når vi ankommer Tallin er scenen der den store korfestivalen holdes hvert femte år.

–I Estland startet revolusjonen og kampen for friheten med korsang, forteller Britta.

Vår estlandske guide er en av få i byen som snakker norsk. Opprinnelig studerte hun svensk, men fant fort ut at det var et marked for en norsktalende guide. Trettifireåringen satte seg på skolebenken, og i dag er hun en etterspurt turistguide blant norske reisefølger.

Tre løver

På bussturen gjennom byen passerer vi også frihetstorget med det store frihetskorset. Frihetskorset var en orden som ble delt ut i den første estiske republikken til dem som hadde vært med på å kjempe for landets frihet. I dag er ordenen gjenopplivet, men deles kun ut i krig.

Som sine to baltiske naboer, Latvia og Litauen, har Estland hatt en svært omskiftelig historie. Baltikum har vært interessefeltet til hanseatene, Danmark, Den Tyske Orden, Sverige og Russland.

Vår guide forteller at det 15. juni i året 1219 skjedde noe her som danskene visstnok skal være stolte av. Under ledelse av kong Valdemar II kom en hær til Estland for å kristne landet. Under slaget skal et flagg ha falt fra himmelen. Dette gav opphavet til det danske dannebrog, som igjen har inspirert de andre skandinaviske flaggene.

Viktig historie

Slaget ved Lyndanisse, som det tidligere het, førte til at danskene bygde en borg her. Borgen gav opphavet og navnet til Tallinn, «Taani linn», eller  «Danskeborgen». Byen har fremdeles kongens tre blå løver i sitt byvåpen. Byens lille byvåpen er et kvitt kors på rød botn, akkurat som dannebrog. Tallin har også vært kjent som Reval da Hanseatene var her, og ble omtalt som Räffle av svenskene.

Russerne

Etter en kort tur rundt i de nyere bydelene, er det endelig middelalderbyen som står for tur. Vi starter ferden til fots i et nyere område. Rett overfor presidentpalasset ligger en flott russisk katedral fra slutten av attenhundretallet. Den er oppkalt etter Alexander Nevskij, og bygget gir ikke esterne bare positive assosiasjoner. For dem representerer det en påminnelse om det undertrykkende regimet til tsaren.

Katedralen er godt tatt vare på, og den er åpen for turister. Fosna-Folkets utsendte får påpakning for bruk av kaps og blits inne i kirka. For mange som hører til  den store russiske minoriteten, har den ortodokse kirka kommet til heder og verdighet igjen etter den ateistiske Sovjetunionens fall. Fremdeles er over en firedel av landets innbyggere russere. Mange av dem tviholder på sin russiske identitet, de deler ikke esternes begeistring for alt vestlig, nordmenn inkludert, og de vil ikke lære seg estisk.

Skandinavia

Tiden under svensk konge omtales i positive ordelag. Estere var mer likestilt med andre av kongens undersotter.

I denne perioden ble også kirken reformert fra katolsk til luthersk.

–Det er en av mange likheter mellom Norge og Estland, forteller vår guide.

Tallin har for øvrig en egen kirke tilegnet Olav Den Hellige fra den katolske tiden.

Russerne promoterte sin ortodokse tro da drev ut svenskene, uten særlig hell. Etter frigjøringen i 1918, var esterne for det meste lutheranere. Imidlertid er ikke esterne særlig religiøse av seg, skal vi tro guiden vår.

–Der har vi nok en likhet mellom estere og nordmenn, sier hun.

Gammelbyen

Tallinn ble som nevnt påbegynt etter danskenes forholdsvis kortvarige erobring av landet. Da en pengelens danskekonge i 1346 solgte Estland til Den Tyske Orden, kom landet under en ny kulturell innflytelse. Hanseatene sikret seg handelsprivilegier i Tallinn, akkurat som de gjorde i Bergen i Norge. Landet skiftet herrer flere ganger før de endelig fikk sine drøye tjue års sjølstendighet som begynte med at de erklærte uavhengighet 24. februar 1918. To år etter fikk de formelt sin frihet.  Med Molotov - Ribentropp-traktaten delte Tyskland og Sovjetunionen Polen mellom seg. De baltiske statene ble lydriker under Sovjetunionen. Disse russerne kalte seg bolsjeviker. Det varte fram til 20. august 1991.

–Det er derfor Estland har to nasjonaldager, forklarer Britta.

Av vår norsktalende guide har vi altså lært forskjeller og likheter mellom Norge og Estland, mellom nordmenn og estere. Mer skal det bli, før vi går løs på den tredje nordiske hovedstaden på turen.