Det begynte å gå trått med oppslutningen. Da fikk Ann Therese en lysende idé

foto