Erik (20) starta egen teatergruppe: – Jeg ønsker å lage en arena der man kan føle tilhørighet og eierskap