Ordfører Hallgeir Grøntvedt har takket av styret i Roret Ørland kulturforetak KF.

I en pressmelding står det at nytt styre velges av kommunestyret i slutten av november.

– I sin tale trakk ordføreren frem styrets kompetanse som har bidratt til god utvikling av Roret KF. Styret er satt sammen av dyktige fagfolk som dekker alle plattformene det jobbes med. Disse har hatt god styring og utvikling, og ikke minst bidratt i arbeidet med finansiering av ulike prosjekter, står det.