Størsteparten av denne turen går langs sti og gammel traktorvei

foto