«Full krise» i skolekorpset fører til sykkel-løsning: − Det må gå dette også