Man trenger ikke alltid reise så langt for de gode opplevelsene