Flere besøkte kinoen i 2021, men fortsatt røde tall: – Ingen lystig lesning

foto