Juleutstillinga har i alle år vært ei kollektivutstilling, - også denne gang.  En del av galleriet vil fylles av Anne Valen Næss sine fargerike akrylmalerier og galleridriver Toril G. Oksvold velger å kalle dem for «energibomber».

– Man blir simpelthen bare i godt humør av hennes bilder, sier Toril G. Oksvold.

Har beholdt barnet i seg

– De fleste av oss beholder heldigvis noe av barnet i oss livet ut. For meg har det medført at jeg alltid har sett farger når jeg hører musikk. Det er ingen tvil om at jeg er en utpreget kolorist. Motivene dreier seg først og fremst om halvfigurative menneskeskikkelser og abstraherte og forenklede landskap. Fantasifulle dyrefigurer forekommer også ofte, gjerne som observatører av eller kommentatorer til menneskelig adferd. Ulike elementer, som dyr og musikkinstrumenter i skjønn forening med menneskeskikkelser, er også en måte å symbolisere individers varierende karakter/personlighet/kulturbakgrunn mm. Utfordringene i samspill på tross av ulikhet opptar meg. Innfallsvinkelen kan være mellommenneskelige relasjoner og funderinger, samfunnsdebatt og litteratur, sier Anne Valen Næss selv.

Utstillerne

Anne Valen Næss vokste opp i Sandefjord i musikkmiljøet rundt foreldrene, sangpedagog Mary Valen og dirigent Sverre Valen.

– Det ble musikkutdanning på meg også, nærmere bestemt ved Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. Etter hvert er det imidlertid malingen som har blitt hovedbeskjeftigelse, og i løpet av få år har jeg vært så heldig å markere meg som billedkunstner, legger hun til.

Utstillerne ellers i år er blant andre: Anne Valen Næss, Torild Inger Børretzen, Gunn Mari Grøttum, Kerry Grøneng, Hege Stamnes, Marianne Fjærvik, Kolbrun Ledang, Aina Oksvold, Kjellaug M. Samuelsen og Grethe By Rise.