Tre generasjoner holder gammel tradisjon i live: – Viktig å ta vare på kulturarven