– Det var ingen opplæring, det var bare å prøve seg fram

foto