Etter to år er stengselet tatt bort: – Trappa er i god stand

foto