I helga som var gikk hele tre festivaler av stabelen i Indre Fosen. I Råkvåg ble det tradisjonen tro arrangert Råkvåg Anno 1930, mens Fevåg Fiskefestival nok en gang fant sted i Fevåg. I Hasselvika ble HEIM Festival for første gang arrangert. Med tre samtidige festivaler innen en radius på tre mil, stusser leder for Stjørna teaterlag, Trond Sagmyr over hvorfor HEIM har valgt ut akkurat denne helga.

- Forskjellig publikum

- Anno-helga og Fiskefestivalen har pågått i mange år, så det har vi overlevd. Det at kommunen ga støtte til forprosjektering av HEIM for den samme helga, synes jeg er litt betenkelig og viser lite våkenhet. Utfallet er verken bra for Anno-helga eller HEIM, påpeker Sagmyr. Han legger dog til at varmen nok er hovedsynderen for lavere besøkstall.

Ove Dalemo i arrangementskomiteen for Råkvåg Anno 1930 var i likhet med Sagmyr skeptisk til at alle tre festivalene skulle holdes samtidig. Han innrømmer nedgang i publikumstall sammenlignet med fjoråret, men tror ikke de andre festivalene er grunnen.

- Jeg tror vi og HEIM trekker veldig forskjellig publikum. Vi er i utgangspunktet et familiearrangement. Nedgangen tror jeg i stor grad handler om den voldsomme varmen, sier han.

Skepsisen han hadde i starten, ble raskt avsluttet da han var i kontakt med representanter av HEIM Festival tidligere i år.

- Da jeg så lineupen deres og forstod konseptet, ble det mer forståelig og greit at de arrangerte samme helg, sier Dalemo.

I framtiden kan det også bli aktuelt at de to festivalene får mer med hverandre å gjøre.

- Vi har allerede diskutert et mulig samarbeid og er åpen for å samarbeide med alle som vil, opplyser Dalemo.

Kun aktuelt denne helga

Festivalsjef for Heim, Eirik Brevik forteller om flere årsaker til at de valgte akkurat denne helgen.

- Vi måtte ha festivalen på seinsommeren på grunn av at det holdes på en åker. Her var vi avhengige av at jorda var tørr. Dessuten er vi en gjeng som også jobber med flere andre festivaler rundt om i landet. For å benytte oss av alle folkene var vi nødt til å legge festivalen til denne helga.

Brevik nevner i likhet med Dalemo de store konseptforskjellene som en grunn til at de samtidige arrangementene ikke led av det. Han tror ikke de konkurrerte om de samme menneskene. Nå varsler han en evaluering av årets festival om hva de kan gjøre annerledes til neste sommer.

- Vi kommer nok til å se på datoene, for det er ikke ønskelig at det skjer samtidig som Råkvåg Anno 1930. Dessuten var 90 prosent av alle på HEIM, folk som ikke kom fra Fosen. Med festivalnavnet hadde vi håpet å trekke fraflytta fosninger hjem til festivalen for å vise at det skjer ting på Fosen, sier han.

Festivalsjef for HEIM, Eirik Brevik er åpen for samarbeid med andre festivaler. Foto: Siri Wold

"Folk trekker folk"

Selv om det ikke er ideelt med samtidige festivaler ser Brevik også et positivt aspekt ved at mye skjer på en gang.

- Vi har også en filosofi om at "folk trekker folk". Hvis det skjer mye på Fosen samtidig så kan det gavne alle på Fosen. "Nå skjer det mye på Fosen" tenker folk da. Dersom det sitter mange folk på en restaurant, blir ofte også naborestauranten fylt opp, poengterer han.

Også Brevik forteller at et samarbeid med Råkvåg Anno 1930 kan bli aktuelt.

- Hvis vi kunne kjørt våre festivaldeltakere til Råkvåg på dagtid så de får med seg spelet, kunne de fått med seg begge festivalene, foreslår han.

Kan kombinere

Pressekontakt for Fevåg Fiskefestival, Terje Engan synes det er dumt at man ikke kan fordele seg over flere helger. Likevel mener han også at de trekker ulike segmenter.

- HEIM ville nok ikke trukket så mange folk fra oss uansett. Vi og Råkvåg Anno 1930 er litt mer like. Men i Råkvåg holder de på i tre dager, mens vi kun har lørdag. For min egen del var jeg med å arrangerte festival på lørdag og fikk med meg litt av Anno-dagene på søndag, så det går an å få med seg begge deler, sier Engan.