Mellomtrinnselevene på Vanvikan skole har hatt to dager med tromming på timeplanen. Nakale Nghidimbwashali fra Namibia har stått fort undervisningen. Han er med på en fredskorpsutveksling og bor i Kvæfjord hvor han arbeider som musikklærer. Via bekjentskaper er han blitt invitert til Vanvikan skole, og det ble et populært besøk.

- Det har vært skikkelig artig å lære tromming. Og så synes jeg han er en bra lærer og flink til å lære bort, sier sjetteklassingen Silje Merethe Moe Sivertsen, som nå spekulerer på om hun skal kjøpe seg en tromme.