Startet den første barnehagen med heldagsplasser: - Flere framholdt at barnehager var helt unødvendig, og at kvinnene måtte holde seg hjemme og passe barna sine