Spellemannsprisvinneren trives med å bo på småbruk i Fosen