Sentrumskirken Bjugn setter fokus på rus og rusmisbruk i Ørland kommune dagene 17., 18. og 19. november. Dette skal de gjør med hjelp fra Brubakken evangelisenter Drangedal. Senteret stiller med åtte tidligere rusmisbrukere for å delta i kampanjen.

Per Arne Sørø, leder av Sentrumskirken Bjugn, forteller at dette er mennesker som har levd et liv i rusmisbruk og kriminalitet og kommet seg ut av dette ved hjelp fra Brubakken.

- Formålet vårt for dette er og komme i kontakt med mennesker som har rusproblem, enten ved alkohol eller narkotika, i tillegg til pårørende som har dette i familien. Vi ønsker å forebygge ved å la evangeliesenterets deltakere fortelle om sine opplevelser på godt og ondt, sier Per Arne Sørø.

Sørø sier de som kirke og organisasjon har medlemmer fra alle samfunnslag og en god del av barn, ungdom foruten mennesker fra andre kulturer.

– Vår målsetting er å kunne bistå og arbeide for at alle mennesker skal ha et best mulig liv. Dessverre ser vi at mange faller utenfor, dette kan være ungdom som blir mobbeoffer i skolen og faller ut der. Ungdom forteller oss at det er helt vanlig med bruk av narkotika på fester og samlinger, og ofte er det misbruk av kokain og syntetiske stoffer. Pårørende forteller oss om håpløsheten og oppgitthet når de skal prøve og få hjelp til sine. De møtes ofte av et byråkrati som er bundet av regler og lov verk. Resultatet er at den som trenger hjelp bare blir skjøvet lengre og lengre ut i elendigheten og til slutt er rus og kriminalitet det eneste som blir stående igjen, sier Per Arne Sørø.