– Det er stort sett kun bekjente og det blir ekstra nært, ekstra sårbart

foto