Kultur

Minneord: «Når arbeidet er basert på dugnad, er det ekstra verdifullt å ha slike som Brit på laget»

Brit Sandvik. Foto: Snorre Berg