«Styrken i fellesskapet etter Øyvind er uovervinnelig»