Viser frem Hans Rotmo-samlinga si: – Tekstene gjenspeiler samfunnet