Etter en søknad er Roan kommune tildelt 100.000 kroner til arbeidet med en slik plan, som man ser for seg å gjennomføre i løpet av kommende år.

Arbeidsgruppe

Roan kommune har nedsatt ei arbeidsgruppe som består av Trygve Rullestad, Unni Wiik, Paul Arne Sørgård og Kari Helmersen. I tillegg at man ser at vil det blir behov for ekstern konsulenthjelp,  er det også planlagt å holde folkemøter.

Førstkommende torsdag skal Roan kommunestyre ta stilling til om planprogrammet for kulturminneplanen skal legges ut på høring.

– Behov for kunnskap

I rådmannens vurdering står å lese blant annet at Roan kommune har behov for kunnskap om og oversikt over kulturminnene i kommunen. Kulturminneplanen vil bli lagt fram som en del av kommunens planstrategi.

Han mener det også er behov for å vite hvordan man skal ivareta og utvikle kulturminnene med tanke på framtida. Planprogrammet peker på de områder en kulturminneplan skal dekke. En kulturminneplan vil være en delplan til kommuneplanen og vil måtte hensyntas i kommunal planlegging og saksbehandling, legger rådmannen til.

Forslag til vedtak

Rådmannens forslag til vedtak er:

«Planprogrammet for Kulturminneplan Roan kommune legges ut på høring i 6 uker fra 27.10.16. Oppstart av planprogrammet annonseres på hjemmesida og i Fosna-Folket.»