Torsdag denne uka er det premierevisning på Ragnhild Nøst Bergems dokumentarfilm «Ola, en helt vanlig uvanlig fyr» ved Ørland kino. Det er Vallersund Gård som inviterer til gratis premierevisning fordi Ola, som blir portrettert i filmen, bor i en slik landsby som Vallersund Gård.

Vallersund Gård er en såkalt Camphill-landsby. Den ble etablert i 1981, og utgjør et bofellesskap hvor psykisk utviklingshemmede og andre lever sammen i familiegrupper.

- Vi trenger mer åpenhet, mindre stigma, flere debatter, flere kronikker og så videre. Ola-filmen kan bidra til dette, sier Dag Balavoine ved Vallersund Gård.

Dag Balavoine, Foto: Siri Wold Torsteinsen

Det blir panelsamtale etter visningen, ledet av Gunn Berit Tangen. Paneldeltakerne vil være mennesker som på forskjellige måter er engasjert i spørsmål om:

  • Mangfold, inkludering – om å finne sin plass, å høre til, ikke være en byrde

  • Ytringsfrihet - alle har en stemme, og som kan brukes

  • Annerledeshet - om å være den man er, uansett hvem man er

  • Tilrettelagt arbeid/tilpasset arbeid – i ulike varianter

  • Psykisk helse, Verdensdagen - større åpenhet, mindre stigma