Arne (56) har utdannet 9.500 politimenn i Norge

foto