Kultur

Arne (56) har utdannet 9.500 politimenn i Norge

Arne Overland utenfor Politihøgskolen på Majorstua i Oslo. Foto: Kjell Dahle