Denne toppen er mulig å nå både til fots og på ski

foto