Kultur

Toppvandring i høyden mot havet

Stien på vei opp til Ursfjellet i Vallersund i Ørland. Foto: Stefan August Frantzen