Navn: Albert LarsenBosted: Hongsand i RoanAlder: 66 årSivilstand: GiftYrke: Tidligere ordfører i Roan, i dag pensjonist

- Hva opptar deg mest for tida?

- Kommunereformen. Den er en utrolig tøvete sammensurium. Flere sier de er imot for så å stemme for. Hele prosessen burde vært stanset, og så kunne man startet opp med blanke ark hvis noe hadde sette noe poeng i det. At kommuner som Rissa og Leksvik går sammen etter egen vilje, er helt greit. Å tvinge sammen kommuner blir bare dumt. Hvordan skal vi kunne samarbeide i Fosen i år som kommer, hvis Stortinget vedtar sammenslåinger med tvang.

- Hvor går årets ferietur?

- Etter alt å dømme går den til Ansteinsundet. Været akkurat nå er ikke av det beste, men det må da bli brukbart igjen.

- Hva er ditt skjulte talent?

- Ikke noe. Alt jeg har av talenter er oppe i dagen så det holder.

- Hvorfor bor du der du bor?

- Opprinnelig er jeg fra Bessaker, men har nå bodd i sørdelen av kommunen i rundt 40 år. Her stortrives jeg, og kan ikke se for meg noe annet sted å bo. Det er her jeg hører til.

- Dersom du hadde hatt en tidsmaskin. Hvor og til hvilken tidsepoke ville du reist?

- Noen tiår tilbake, og gjenoppleve den tida da vi ikke hadde alle de hjelpemidlene vi har i dag. Livet gikk rundt den gangen også.

- Hva er din største idrettsprestasjon?

- Nei, det spørsmålet kan du bare stryke. Jeg har aldri vært noe idrettsmenneske.

- Hvis du skulle fått reist en bauta eller minnesmerke over noen i heimbygda di, hvem ville det blitt?

- Dette måtte bli over dem som jobber med å bevare gamle båter og kulturminner. Der kunne flere sikkert vært nevnt med navn, men jeg tror et felles minnesmerke over dette gode arbeidet hadde vært noe.

- Dersom du kunne bedt hvilken som helst person fra verdenshistorien hjem til deg på en middag og en dyp samtale. Hvem ville du valgt?

- USA nye president Donald Trump. Og han ville jeg ha servert lutefisk. Det kunne blitt en interessant samtale.

- Hvilke egenskaper ser du på som viktigst hos en livsledsager?

- Ærlighet, oppriktighet og godt humør.

- Hva er den perfekte dagen på Fosen for deg?

- Den har jeg i Ansteinsundet en skikkelig god og varm sommerdag med lite vind.

- Hvis det blir naturiststrand på Fosen, hvor skulle den ligge?

- Har vi ikke en slik strand på Linesøya, da? Hvis ikke, så burde den bli gjenopprettet der.