Studer bildet over. Går sirklene rundt?

Vel, de gjør det nok for de fleste, for dette er rett og slett en optisk illusjon. Dette er altså ingen video.

Kan man bli paralysert av slike bilder? Vel, det er oss ukjent, men det kan kanskje noen opplyse om i debattfeltet under.