– Vi blir så stolte over det vi får være en del av