Kultur

– Vi blir så stolte over det vi får være en del av

foto
Tre kunstinteresserte fra Ørland. Fv: Hilde Jenssen, Margaret Aune og Hanne Falstad studerer teppet 6.oktober 1942, og diskusjonen gikk livlig. Her var det mange detaljer å få med seg. Foto: Kåre Petter Sundet