Rektoren befalte. Da kastet elevene seg rundt og gjennomførte

foto