Kultur

Rektoren befalte. Da kastet elevene seg rundt og gjennomførte

foto
Rektor Knut Johan Monkan leder an. Foto: Terje Dybvik