En klasse fra Sør-Roan skole gjorde for noen år siden en del undersøkelser i området. Her er den største tufta. Bakveggen har tydeligvis vært den store steinen. Det ser ut som ildstedet har vært helt inntil steinen. Det har vel varmet opp steinen slik at den holdt det lun varme over tid. Foto: Eivind Bremnes

På leiting etter de eldste fiskeværene i Fosen

I Roan kan man finne spor etter en særdeles gammel kystkultur.