Færre publikummere enn sist: – Vi kniver mot mange