Bjørnør Historielag er ute med bok nummer 51 i rekken i disse dager. Den inneholder i alt 25 vidt forskjellige artikler også i år. Av de mer kuriøse artiklene kan nevnes ei lita historie fra Bessaker hvor man gikk på gaupejakt med sildegarn.

Siden 1960-tallet

Bjørnør Historielag har sitt fokus rettet mot sognene Osen, Roan og Stoksund i det tidligere Bjørnør prestegjeld. Laget har siden slutten av 1960-årene utgitt årbok hvert år, med unntak av 2014 og 2015.

Artiklene i årets årbok handler ellers om alt fra ferjer i Stoksund, pelsdyroppdrett, ishus, aurenotfiske, folket i Finnvolden og skiløperen Magne Stein.

Tuberkulose

Av de litt større artiklene er det god grunn til å trekke fra historien om tuberkuloseforeningen i Stoksund. Redaksjonen har hatt tilgang til styreprotokollene og kan derfor gi et godt innblikk i de utfordringer som ildsjelene stod overfor i ei svært vanskelig tid.

En annen artikkel som er verdt å nevne er fra et besøk hos Harald By i Tøssdalen på sørsiden av Skjørafjorden. Harald bodde i Tøssdalen i hele sitt liv der han drev med gården og fiske på fjorden. Han hadde eget kraftverk som hans far bygde på 1920-tallet.

Førstesiden av årets årbok.