Delte ut seks millioner kroner. Blant mottakerne var to fosninger

foto