Det finnes om lag 100 såkalte Camphill-landsbyer i alle hjørner av verden. En av dem ligger i Vallersund i Bjugn, der tidligere rusavhengige, psykisk utviklingshemmede og andre har levd sammen i fellesskap siden 1981. 35 år etter oppstarten hedres gården med Bjugn kommunes hederspris for 2016.

Ekstraordinær innsats

Hedersprisen deles ut årlig, og er en utmerkelse til de som har gjort en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, innenfor frivillighet, kultur og idrett eller næringsvirksomhet.

Prisen består av et diplom, et kunstverk og en gavesjekk pålydende 5000 kroner. Under tirsdagens formannskapsmøte i Bjugn ble det enstemmig vedtatt å gi prisen til Vallersund Gård.

- Formannskapet i Bjugn la vekt på det historiske arbeidet som legges ned ved Vallersund Gård, både ved å ivareta bygninger, håndverkstradisjoner, selvberging, miljøperspektiv og et enkelt levesett, sier ordfører Ogne Undertun om tildelingen,

- Selv om også Vallersund Gård må drives bærekraftig økonomisk sett, så er det en virksomhet som oppleves å være en idealistisk og sterk kraft, som har blitt en viktig impuls i forhold til mangfold i lokalmiljøet, sier Undertun.

Økologi og naturvern

Camphill-landsbyene er en stiftelse innen det som gjerne kalles for økolandsbybevegelsen. Stiftelsen har seks tilholdssteder i Norge, hvorav tre av dem er i Trøndelag. Økologi, naturvern og konservering av energi har vært sentrale verdier siden oppstarten på 80-tallet.

De har vindmølle, den første vindmølla i Norge, som dekker store deler av gårdens behov for elektrisitet, varmepumper med varme fra sjøen og jorda, samt et biologisk renseanlegg for avløpsvannet sitt.

Side om side

Det bor i dag 35 mennesker på Vallersund Gård, flere av dem er voksne med ulike omsorgsbehov. Side om side lever medarbeiderne ved gården sammen med sine familier. Målet er å forme et miljø der alle kan utfolde sine muligheter i så mange områder av livet som mulig. Ingen av medarbeiderne hever fast lønn, og stadig vekk får gården besøk av praktikanter fra ulike steder i Europa. At alle yter etter evne er en viktig filosofi for livet i landsbyen.

Myk overgang

Vallersund Gård driver også Framskolen, et skoletilbud for unge utviklingshemmede. Skolen kan minne om en folkehøyskole, hvor målet er å gi elevene en myk og god overgang til voksenlivet.

Daglig leder ved Vallersund Gård, Corinna Balavoine, er meget glad for tildelingen av hedersprisen.

- Ja, dette er veldig fint. Gården feirer 35-årsjubileum i år, samtidig som også Camphill-stiftelsen fyller 50 år. Etter 35 år er det ganske flott å få denne responsen fra kommunen, sier Balavoine.

Storstilt feiring

I anledning Camphill-stiftelsens 50-årsjubileum reiste flere av beboere og medarbeidere ved Vallersund Gård til Oslo for ei storstilt og internasjonal feiring.

- Under feiringa var det 450 mennesker til stede fra ulike landsbyer. Det var både foredrag, kor og skuespill, forteller Balavoine.

- Hva skal dere bruke prisen til?

- Det er for tidlig å si. Vi har akkurat fått beskjed om at vi mottar prisen, så det må vi diskutere i gruppa, sier hun.