Slik gikk det med danskene som overvintret i jordgamma

For 50 år siden satte ni dansker opp en gamme ute i ødemarka i Fosen. De ville lære den norske naturen å kjenne. Hvordan gikk det med de snadderøykende «hippiene»?