Startet ny organisasjon for å redde arrangement: 70 deltagere møtte opp

foto