Russepresidenten: – Det er full enighet om å gjennomføre russefeiringen på denne måten

foto