Så var tida der igjen – med hete følelser på taket

foto