– I år har vi valgt å dra den litt lengre en det vi har gjort årene før