«Formålet er å få med flest mulig mennesker til å ta føttene fatt, lokale og tilreisende i alle aldre, for å få en helt spesiell opplevelse på toppen med utsikt over store deler av Nord-Fosen og dele en unik kulturopplevelse. Vandringen for artister og publikummere tar cirka 1,2 timer å gå. PA og enkle sceneelement fraktes opp med helikopter ...»

Flere aktører

Dette står blant annet å lese fra arrangøren, som er en nystiftet organisasjon. Arrangementet baseres gjennomført på frivillig hjelp fra aktører, hovedsakelig fra lokalmiljøet: Osen Rockeklubb, UL Havglimt, Osen/Steinsdal Idrettslag, Osen Turstilag, Velferden Ørland Flystasjon og Osen Røde Kors.

Tanken er å holde en konsert på Sørjerhesten annethvert år, for første gang 4. august i år hvis alle brikker faller på plass.

Ja fra Osen

Arrangøren har søkt Osen kommune om støtte. Osen-politikerne sa ja til å gi sin skjerv og fattet følgende vedtak på sitt siste møte:

«Osen formannskap ser positivt på arrangementet, både som et kulturtiltak og som en profileringsmulighet for Osen kommune. 363moh innvilges inntil 20% av budsjett pålydende kr 108.000,- som en engangsstøtte til arrangementet.  Tilskuddet innvilges fra avsatte midler til «Stimuleringstiltak», og utbetales på grunnlag av dokumenterte utgifter.

Osen formannskap forutsetter at 363moh benytter et eventuelt overskudd til å styrke egenkapitalen for fremtidige arrangementer.»