Lager et tilbud for «alle»: – Det gir liksom litt ekstra