For oppe på et lite skjær, omtalt av Per A. Rødøy som PERiskopet, har Rødøy satt opp et juletre.

– Kan padle rundt

– Tilbudet er at folk her kan padle rundt juletreet på julekvelden. For 10.000 kroner har jeg tilbudt meg å tonelegge det hele med sang og ukulele, forklarer Rødøy.

– Har noen interesserte meldt seg?

– Det var et kvinnfolk som tok kontakt, men jeg har ikke hørt fra henne igjen innen firedagersfristen. Derfor blir det nok ikke noe oppdrag på julekvelden, smiler Rødøy.

Opp i kommunestyret

Per A. Rødøy, som også er medlem av Osen kommunestyre for V/KrF, framholdt «blå sektor» som viktig for rekreasjon og folkehelse onsdag under kommunestyrets siste samling før jul.

Det var i forbindelse med at handlingsplan for folkehelse 2017 ble behandlet, at Rødøy trakk fram skjærgården som et viktige bidrag.